Bộ Lọc Thay Thế

Lõi lọc thay thế cho máy lọc nước Mitsubishi Cleansui.Màng lọc sợi rỗng với những sợi ống được đục lỗ rất nhỏ, và nước phải chảy qua thành ống thông qua hàng triệu lỗ nhỏ với kích thước chỉ từ 0.01 – 0.1 micromet.

Tìm kiếm